top of page
clouds.jpg

दान गर्नुहोस्

२ कोरिन्थी ९:७

प्रत्येकले आफ्नो हृदयमा निर्णय गरे अनुसार दिनैपर्छ, अनिच्छुक वा बाध्यतामा होइन, किनकि परमेश्वरले खुसीसाथ दिन मन पराउनुहुन्छ।

Anchor 1

प्रार्थना समर्थन

प्रार्थना हाम्रो सेवकाईको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो किनभने यसले हामीलाई येशू जस्तै बनाउँछ र किनभने यसले हामीलाई परमेश्वरको हृदय र दिमागलाई प्रकट गर्दछ। कृपया हाम्रो सेवकाईलाई तपाईंको प्रार्थना राख्नुहोस्!

यदि तपाईंलाई प्रार्थना चाहिन्छ भने, तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्।

अनलाइन दिनुहोस्

म प्रार्थना गर्दैछु कि तपाईंले ख्रीष्टमा भएका सबै राम्रा कुराहरू बुझ्नुभएको र अनुभव गर्दा तपाईंको विश्वासबाट आउने उदारतालाई कार्यमा ल्याउनुहुनेछ। -

 

 

फिलेमोन १:६

तपाईं कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ

स्वयंसेवा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले व्यक्तिहरूलाई निस्वार्थ रूपमा अरूलाई मद्दत गर्न सक्षम बनाउँछ। स्वयंसेवाले पनि सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ र समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने एउटा राम्रो तरिका हो।

 

थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

bottom of page